Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Exportkunskap för säljare

3 april 09:00 - 16:00

En heldagsutbildning som vänder sig till dig som är ansvarig och delaktig i internationell försäljning. Vi tar upp olika ämnen som är viktiga för dig att behärska i samband med en exportaffär.

Fel villkor i kontraktet för leverans och betalning kan vålla problem när varorna ska levereras. Ofta kör man på av gammal vana fastän det kan finnas bättre villkor att använda.

Under förmiddagen går vi igenom de vanligaste villkoren. För- och nackdelar beskrivs samt vilka skyldigheter säljare respektive köpare har. Förmiddagen avslutas med praktiska övningsuppgifter.
Efter lunch fortsätter utbildningen med andra ämnen som är hopkopplade med en exportförsäljning, lämpliga betalningsvillkor och anmälningsskyldighet till Tullverket. Vi tar även upp reglerna som gäller för att kunna kalla en vara svensk och de särskilda intyg som används för att styrka ursprungslandet.

 ExportForSaljare

 

Program

09.00             Leveransvillkorets betydelse för exportpriset

- Innebörden av de vanligaste villkoren i Incoterms
- Kritiska punkter avseende risk och kostnad
- Tillämpningsövningar

10.00             Kaffe

10.20             Incoterms forts

12.00             Lunch

12.45             Lämpliga betalningsvillkor vid export

13.30             Exportdeklaration med föranmälan till Tullen

14.10             Kaffe

14.30             Ursprungsregler för exportvaror

16.00             Avslutning


 

Datum
3 april 2019

Plats
Hotell Högland, Nässjö

Tid
09.00-16.00

Pris
3.300/pers för Handelskammarens medlemskap Chamber International
4.300/pers för övriga
moms tillkommer

I priset ingår kaffe, lunch och dokumentation

Anmälan till
info@handelskammarenjonkoping.se
eller tel 036-30 14 30

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag
27 mars 2019

 

Välkommen!