Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Litteratur

Incoterms2010_svensk_engelskIncoterms 2010 svensk/engelsk
Boken innehåller Incoterms® 2010 på svenska och engelska.
Författare: International Chamber of Commerce (ICC), I kraft från 1 januari 2011.

Incoterms® 2010, ICC:s regler för tolkning av internationella och nationella handelstermer, förenklar den globala handeln. Genom hänvisning till en regel i Incoterms® 2010 i ett köpavtal definieras tydligt parternas respektive skyldigheter och risken för rättsligakomplikationer minskar.

Incoterms® 2010 innehåller 11 leveransvillkor och är anpassade efter den senaste utvecklingen inom handelsrätt och sedvänja. Reglerna har uppdaterats och konsoliderats för att spegla praxis och vara så lättanvända som möjligt.

Regler för alla transportsätt: EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP

Regler för sjötransport: FAS FOB CFR CIF

Pris 840 kr
+ moms och porto
Medlemsrabatt 15%.


Incoterms_wallchart_svenskaIncoterms 2010 Wallchart (1 st) - svenska
Incoterms® 2010 Wallchart  - Svenska
Författare: ICC Sweden

Väggplansch som ger en översikt över de 11 reglerna i Incoterms® 2010 och klargör de viktigaste grunderna och skillnaderna mellan respektive regel.

Förutom de traditionella linjerna som klargör övergången av risk och kostnad finns värdefulla tips om användningen av respektive term.

Översikten innehåller:

Regler för alla transportsätt:

  • EXW
  • FCA
  • CPT CIP
  • DAT DAP DDP

Regler för sjötransport:

  • FAS FOB
  • CFR CIF

Pris 130 kr
+ moms och porto
Medlemsrabatt 15%.


International_standy_practices_sv_engInternational Standby Practices ISP98 (svensk/engelsk)
För återkommande leveranser, eller delleveranser, kan standbyen vara ett säkert och kostnadseffektivt sätt att kombinera den öppna betalningen med rembursens säkerhet. Rent tekniskt är Standby en remburs som i normalfallet inte ska utlösa en betalning utan tjäna som en garanti.

Med Standby uppnår man rembursens fördel av en klar och odiskutabel förfallodag. Vidare, och kanske allra viktigast, undviker man nationella preskriptionsregler som i många länder gör garantier omöjliga att avsluta. Standbyer utfärdas och gäller enligt ett modernt regelverk där gammal sedvänja fått vika för ett rationellt och balanserat säkerhetstänk. Standbyen är ett säkerhetsinstrument, som bör finnas i varje företags trade-finance-arsenal. Den är ett mellanting mellan en remburs och en garanti och kompletterar dessa i olika situationer.
The 89 Rules in International Standby Practices (ISP98) offer a precise and detailed framework for practitioners dealing with standby letters of credit. Written exclusively for standbys, ISP98 will reduce costs and time of drafting, limit problems in handling and avoid countless disputes and unnecessary litigation that have resulted from the absence of internationally agreed rules on standbys.

Pris 580 kr
+ moms och porto
Medlemsrabatt 15%.


rembursregler_2007UCP 600 - Rembursregler 2007 (engelska & svenska)
ICC:s Rembursregler.
Författare:ICC Banking Commission

ICC:s Rembursregler UCP600 är regler som styr remburser över hela världen. De reviderade reglerna träder i kraft den 1 juli 2007.

Pris 440 kr
+ moms och porto
Medlemsrabatt 15%.