Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Kontakter och databaser

Utländska Handelskamrar i Sverige

De svenska Handelskamrarna

Svenska Handelskamrar i utlandet

Market Access Database
Europeiska komissionens databas. Information om tredje lands importkrav vid export från EU länderna.

Business Sweden
Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden och ägs av staten och näringslivet. Staten representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Svensk Handel
Svenskt Näringslivs största medlemsorganisation.

Taric söksystem, tulltaxan
Förteckning över varor, varukoder och tullsatser. Tulltaxan innehåller deklarerbara varukoder som styr vilken tullsats som gäller för olika varor, vilka övriga avgifter som ska betalas vid importen och om det krävs licens eller några särskilda tillstånd att föra in varan till EU.

ISP, Inspektionen för strategiska produkter
Myndighet för kontroll och tillsyn av försvarsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.