Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Fakturadeklaration

Istället för att använda ett EUR 1-certifikat kan en deklaration skrivas direkt på fakturan om den har ett lägre värde, oftast mindre än 64.000 kronor.

Deklarationens formulering beror på vilken frihandelspart som du skickar varorna till.
Exempel på fakturadeklaration finns på Tullverkets hemsida.

För att kunna skriva fakturadeklarationer på leveranser med högre varuvärden krävs ett tillstånd från Tullverket.
Ansökan om att få utfärda fakturadeklarationer på högre värden finns på Tullverkets hemsida.