Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Varucertifikat EUR1

Vid export till länder som EU har frihandelsavtal med kan varan bli helt eller delvis befriad från importtull.
Villkoret är att varan är en s.k. ursprungsvara vilket kan bevisas med varucertifikat EUR.1.

I följande länder kan mottagaren få tullbefrielse eller tullnedsättning med EUR1 och/eller fakturadeklaration.

EUR1 certifikat ska stämplas av svensk tull eller Handelskammare.

Avgiften för att stämpla EUR1 certifikat är 315:-

Beställning av blanketter
Ring oss på 036-30 14 30 eller skicka ett e-post på info@handelskammarenjonkoping.se

Priser blanketter
Medlemmar Chamber International 6:-/st
Övriga 7:/st

Alla priser + moms och ev. porto

 

EUR 

Mallar
Så här fyller du i EUR1

Mall för ifyllande av EUR1 certifikat

Lägg blanketten i skrivaren.
Det är bara den text som du själv skrivit in som ska printas ut.
Om du får med mallens linjer vid utskrift ska du korrigera inställningarna i din dator.

Utskriftsalternativ
Skriv ut dold text.
Rutan ska inte vara ikryssad.