Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Priser ATA-Carnet

 

 

Handelskammarens medlemskap
Chamber International

Övriga

Grundavgift

2 060

2 750

Landtillägg

1 resa ingår i grundavgiften, extra resor debiteras.

550

735

Värdetillägg

Carnetens varuvärde. Ett värdetillägg/100.000 kr.

550

735

Ilbehandling

Snabbare behandling än en arbetsdag.

1 400

1 900

*Depositionsavgift

Depositionsavgiften återbetalas när carneten återlämnas till Handelskammaren senast inom 14 dagar efter giltighetstidens utgång och är rätt behandlad.

3 000

3 600

 

 

 

*Vid utfärdande av ATA-carnet med varuvärde över 100.000 kr eller där den som ansöker inte är ett registrerat bolag, ställer Handelskammaren extra krav på säkerhet för eventuella kostnader som kan uppstå i samband med användningen av carnet. Läs mer om detta under säkerhet.