Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

ATA-carnet gäller i:

 

ATA-Carnet kan användas i de länder som anslutit sig till ATA-konventionen. Via länken nedan kan du se till vilka länder du kan använda ATA-carnet och vilken typ av varor länderna godkänner för införsel med carnet.

Länder där jag kan använda ATA-carnet

Några special fall finns dock, kontakta din handelskammare för mer information.
För Taiwan gäller speciell carnet.

ATA_bagen