Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Admission Temporaire / Temporary Admission

Med en ATA-carnet sparar du tid och pengar när du ska exportera gods temporärt utanför EU. ATA-carneten gör tullförfarandet enklare och snabbare.

Under förutsättning att varorna ska återvända hem igen kan du ta med dig varuprover och yrkesutrustning ut i världen utan att betala tull eller andra avgifter vid gränserna.

Systemet med ATA-carneter bygger på att Handelskammaren står som garant gentemot de länder som besöks. Som säkerhet för Handelskammarens garantiåtagande deponerar du ett visst belopp, som återbetalas när carneten returneras till Handelskammaren.

Carneten ska följa varorna hela tiden och visas upp och stämplas vid varje gränspassage.
Samma ATA-carnet kan användas till flera länder/resor under giltighetstiden, carnetens giltighetstid är ett år.
Tidsfristen för tillfällig tullfrihet varierar i olika länder och kan vara kortare än carnetens giltighetstid.

Speed ATA

          Launge

  Why queue up when you can lounge?

Mässgods, varuprover och yrkesutrustning.

 

Robot

Filmkamera

Smycken

Toys

Toolbox

Elmia_Subcontractor