Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Internationell handel

Handelskammaren i Jönköpings län arbetar med att stötta sina medlemsföretag i exportrelaterade frågor. Målsättning är att underlätta vid affärer med utlandet och stärka medlemsföretagens kompetens inom internationell handel, vilket gör dem mer konkurrenskraftiga på den internationella marknaden.

Handel främjar tillväxt och utveckling, därför vill Handelskammaren aktivt hjälpa medlemmarna att ta del av den globala marknaden. Det internationella nätverket med över 12 000 handelskamrar och handelskontor världen över ger möjlighet att erbjuda stöd, information och kontakter – ett nätverk över gränserna. Handelskammaren i Jönköpings län är en av elva handelskamrar i Sverige. www.sverigeshandelskamrar.se

Kommerskollegium har efter regeringens bemyndigande gett Handelskammaren uppdraget att utfärda handelsdokument. Vi har många av de blanketter och certifikat som används vid export.

Medlemskapet Chamber International ger kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor.