2014-03-28

 

Lunchmöte kring bedrägerier

Värnamo 4 april och Eksjö 9 april
Handelskammaren bjuder tillsammans med Företagarna, Svenskt Näringsliv
och Polisen in till ett gemensamt lunchmöte kring bedrägerier, bluffakturor och säkerhet.

Hur utvecklas den ohederliga affärsverksamheten?
Vilka trender kan man ana och vad är på gång?
Hur stort är problemet?
Vad drabbas företagaren av, ekonomiskt och personligt?
Men framförallt vad gör rättsväsendet, hur arbetar polisen och
vilken hjälp kan man få från dem?

Detta är några av frågorna som finns med på agendan.

Tid och plats hittar du i kalendariet på www.handelskammarenjonkoping.se

Anmälan till info@handelskammarenjonkoping.se

Uppge vilket datum du vill komma.

Jönköp_Hand_2rad_blå_beskuren.jpg
Foretagarna_logo-PPT.jpg
Svenskt_naringsliv_logo.jpg
Polisen_logo.jpg

 

Handelskammarens vårmöte 2014

Reservera 28 april klockan 16.30-19.30 i din kalender.
Inom kort dimper inbjudan till vårens stora begivenhet ner i din brevkorg – inbjudan till Handelskammarens vårmöte 2014.
Vi kan garantera några mycket intressanta och givande timmar,
endast ett par veckor innan valet till Europaparlamentet.

Antalet plaster är begränsat till 100, först till kvarn gäller …

Ytterligare information om innehåll och hur du bokar dig kommer med
post om några dagar.

 

Strand

 


Krishantering

Plötsligt har det hänt – det som inte får hända.
Det är då det är viktigt att vara väl förberedd och veta vad man ska göra.

Hos Handelskammaren genomförde Lars-Ove Wennblom från
Crisis Management Academy en kurs i krishantering. Genom ett rollspel tränades deltagarna i en krissituation. Stålbolaget SKA bildades tillfälligt
och i egenskap som ledningsgrupp fick deltagarna i uppdrag att hantera en mycket allvarlig olycka hos en underleverantör.

Intervjuer och telefonsamtal från både press och kunder gjorde rollspelet
äkta och verklighetsanpassat.

Summering av dagen från deltagaren
Johnny Hansen, Flisby AB
”den här kursen borde alla företag genomgå”.

 

 

Cecilia_odman_Sciencepark


 

Doing business with Lithuania

Ett 25 tal företagare träffades på Velvet Lounge i Jönköping för att få information
om Litauen och för att knyta affärskontakter. En stor variation från olika branscher märktes bland deltagarna som bland annat kom från klädhandel, metallindustri och gruvdrift. Många visitkort delades mellan Litauiska ambasaden/Invest Litauen och närvarande företag, men också kontakter mellan länets företag togs.

Den 13 maj kör vi nästa ”Doing business with…” och denna gång är det Tyskland.

Mat2

Ambassaden bjöd på mat och dryck från Litauen.

Jonas_skakar_hand

Jonas Ekeroth VD Handelskammaren Jönköpings län och Linas Stankus, Taurage Industrial Park.


 

Avsluta prenumeration | Visa i webbläsare