2015-09-17

Höstens första nätverksträff med Handelskammaren gick under rubriken "Lär dig krishantering och stärk ditt varumärke".

På Grand Hotel grillade Lars-Ove Wennblom från CMA deltagarna i ett riktigt "case" och gav nyttiga tips och råd. Vi passade samtidigt på att få i oss en god frukost.
- Mycket inspirerande och tankeväckande träff. Det kändes som om det var på riktigt när vi fick öva krishantering, berättade Jan Erik Malmlöv, VD Västbo Taxi.

En heldagsutbildning i ämnet planeras till den 12 oktober

 


Äntligen måndag!

"Äntligen måndag" var rubriken på Handelskammaren nätverksträff som vi arrangerade på restaurang N.E.O. 
Sara Movaseghis inspirerande föreläsning bjöd på många skratt och nyttiga tips.
Nästa gång vi har Sara som gästföreläsare vid våra nätverksträffar är den 8 december under temat "Vill jag - hur får jag det?"

Bild4andrad

Bild2

Bild3

Bild13


 

 

 

Kurser

22 september
Made in Sweden, eller hur?

28 september
Juridik för bättre affärer,
Inköpsavtalets möjligheter och fallgropar

21 oktober
Tullkunskap för inköpare
 

Kalender

Behöver vi järnvägen?

2015-10-14

Vi svarar nog alla ja på den frågan. Både som privatperson, kommun- och företagsledare. Sverige står inför stora satsningar på järnvägsnätet. Vi ser ett behov att gemensamt diskutera vilka satsningar vi tycker ska prioriteras och vad uteblivna satsningar på person- och godstrafik kan komma att innebära för regionen och dess näringsliv. Helt klart är att vi står inför en spännande framtid med nya höghastighetsjärnvägar. På de framtida banorna kommer man att kunna resa Stockholm–Göteborg på två timmar och Stockholm–Malmö på två och en halv. Vilken nytta dessa banor kommer att få för våra företag och våra kommuner är till stor del beroende på hur vi gemensamt kan ta tillvara den potential till tillväxt som banorna kommer att ge oss.

Välkommen till dialogmöte 14 oktober. Inbjudan riktar sig till dig som VD, logistik- eller HR ansvarig.Agenda och information om anmälan finns här.


 

Raka spåret till världen via Köpenhamn.

Handelskammaren bjuder in dig till en nätverksträff på Gummifabriken i Värnamo den 21 september.

Förutom lunch så bjuds vi på intressant information om framtidens kommunikationer och om vilka möjligheter det skapar för vår region.

När, var och hur?
Vad innebär en ny järnväg för vår region?
Hur kan jag påverka och hur påverkar det mig?

Anmälan här.

raka1

 

Avsluta prenumeration | Visa i webbläsare