Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Medlemsavgift 2018

HK_symbol_Chamber Member
Chamber Member
2.450 kr
 
 • Medlemskap
 • Möjlighet att påverka
 • Inbjudan till vår- och höstmöte
 • Skylt angående medlemskap
 • Nyhetsbrev

 

 

 

 

 


 

 

 

HK_symbol_Chamber Network
Chamber Network
4.450 kr

Utöver Chamber Member:

 • Inbjudan till nätverksträffar (ingen kostnad)
 • Förtur till träffar och seminarier
   

 

 

 

 

 

 

 

 

HK_symbol_Chamber International


Chamber International
4.450 kr + 120 kr/anställd

Utöver Chamber Network:

 • Rabatter på handelsdokument
 • Rabatter på seminarier och utbildningar
 • Gratis rådgivning gällande utrikeshandelsfrågor

 


 


 

 

 

 

 

Beloppet är serviceavgiften till Handelskammarens Service AB, den är avdragsgill.
Utöver serviceavgiften tillkommer 200 kr som är medlemsavgift till föreningen Handelskammaren i Jönköpings län, den är inte avdragsgill,