Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Medlemsavgift 2019

HK_symbol_Chamber Member
Chamber Member
2.450 kr
 
  • Medlemskap
  • Möjlighet att påverka
  • Inbjudan till vår- och höstmöte
  • Skylt angående medlemskap
  • Nyhetsbrev

 

 

 

 

 


 

 

 

HK_symbol_Chamber Network
Chamber Network
4.450 kr

Utöver Chamber Member:

  • Inbjudningar och förtur till träffar och seminarier

 

 

 

 

 

 

 

 

HK_symbol_Chamber International


Chamber International
4.450 kr + 120 kr/anställd

Utöver Chamber Network:

  • Rabatter på handelsdokument
  • Rabatter på seminarier och utbildningar
  • Gratis rådgivning gällande utrikeshandelsfrågor

 


 


 

 

 

 

 

Beloppet är serviceavgiften till Handelskammarens Service AB, den är avdragsgill.
Utöver serviceavgiften tillkommer 200 kr som är medlemsavgift till föreningen Handelskammaren i Jönköpings län, den är inte avdragsgill,