Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Medlemsavgift 2017

HK_symbol_Chamber Member
Chamber Member
1.950 kr
 • Medlemskap
 • Möjlighet att påverka
 • Inbjudan till vår- och höstmöte
 • Skylt angående medlemskap
 • Nyhetsbrev

 

 

 

 

 


 

 

 

HK_symbol_Chamber Network
Chamber Network
3.950 kr

Utöver Chamber Member:

 • Inbjudan till nätverksträffar (ingen kostnad)
 • Förtur till träffar och seminarier
   

 

 

 

 

 

 

 

 

HK_symbol_Chamber International


Chamber International
3.950 kr + 100 kr/anställd

Utöver Chamber Network:

 • Rabatter på handelsdokument
 • Rabatter på seminarier och utbildningar
 • Gratis rådgivning gällande utrikeshandelsfrågor

 


 


 

 

 

 

 

100 kr är medlemsavgift till föreningen Handelskammaren i Jönköpings län, den är inte avdragsgill,
Resterande belopp är serviceavgiften till Handelskammarens Service AB, den är avdragsgill.