Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

”Vi företagare har ett ansvar att engagera oss i samhället”

I sin ungdom var han målvakt på fotbollsplanen. Men i näringslivet har Bengt Liljedahl gjort sig känd som en anfallare med stort målsinne.
Resultatet av hans byggande är Liljedahl Group som omsätter smått svindlande 9 miljarder kronor.

Bengt Liljedahl vill hellre prata samhällsengagemang än om sin företagsgrupp. Men egentligen handlar det inte om antingen eller.
– Näringslivet är en del av samhället. Som företagare har du ett ansvar att vara aktiv i det som händer och sker. För mig är det lika mycket en skyldighet som en rättighet.

Du är aktiv inom Handelskammaren. Är det en bra plattform för ditt samhällsengagemang?

– Absolut. Handelskammaren är opolitisk och det ser jag som viktigt. Det gör att vi på ett trovärdigt sätt kan engagera oss i olika frågor.

Vilka frågor är viktigast för Handelskammaren?
– Vi ska fortsätta att utveckla Högskolan i Jönköping. Konkurrensen från andra högskolor och universitet hårdnar. Det gäller att vi hela tiden vässar oss och ser till att vi har en attraktiv högskola att erbjuda våra studenter.
– Infrastrukturen är en annan mycket viktig fråga. Den berör varje invånare i vårt län. Om vi inte har bra vägar, järnväg och flygplats, då får vi stora problem.

Hur viktig är egentligen infrastrukturen för den enskilde företagaren? Om du går till dig själv, hur väger ni in detta vid exempelvis förvärv eller etableringar?

– Jag vågar säga att det är helt avgörande. Om vi ser att vägnätet runt ett företag är bristfälligt är osäkerhetsfaktorn oftast för stor för att våga göra ett förvärv eller satsa på en utbyggnad. Orter som har bra infrastruktur har en enorm fördel.

Två frågor, Högskolan och infrastrukturen, har du nämnt som viktiga för Handelskammaren. Någon ytterligare?
– Som företagare är det oerhört viktigt att odla sitt nätverk. För mig handlar det inte bara om att skaffa sig ”dörröppnare”. Jag ser ett bra nätverk som grunden till både kunskap och inspiration. Goda idéer föds ofta i interaktion med andra människor. Du hör något, du frågar något, det blir en diskussion. Plötsligt får du en idé! Underskatta inte vinsterna med att ”nätverka”.

Vad är du mest stolt för som företagare?
– Jag är glad för det vi gjort och åstadkommit. Men framför allt är jag tacksam för allt jag lärt. Det har varit en spännande resa.

Liljedahl Group omfattar 15 rörelsedrivande bolag inom industri och handel i Norden, övriga Europa och Kina. Verksamheten är uppdelad i sju affärsområden och omfattar bland annat försäljning av verktygsmaskiner, lastbilar och personbilar samt tillverkning och förädling av tråd i olika metaller. Den totala omsättningen uppgår till närmare 9 miljarder kronor och antalet anställda till 1200 personer. Huvudkontoret finns i Värnamo, där också stora delar av koncernens verksamheter finns lokaliserade.