Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

”Medlemskapet ger ett seriöst kvitto”

Flisby AB, specialister på markprodukter, ser Handelskammaren Jönköpings län som en viktig partner i verksamheten. Och de visar gärna upp sitt medlemskap i olika marknadsföringskanaler.

Handelskammarens logga är ett kvitto på att vi är ett seriöst företag, säger Johnny Hansen, ägare och styrelseordförande.

Flisby AB är en trogen medlem i Handelskammaren Jönköpings län sedan flera decennier tillbaka. Något företaget också skyltar tydligt med. Dels i broschyrer, dels när de marknadsför sig på nätet.

  – Vi gör många affärer med utländska företag och har därmed ett behov av att förklara att vi är ett seriöst företag. Ekonomiskt gör vi det till exempel med kreditvärderingsbetyget trippel-A, medan medlemskapet i Handelskammaren visar att vi är pålitliga som handelspartners. Det ger en viss status och seriositet, säger Johnny Hansen.

Flisby AB har också haft nytta av de utbildningar som erbjuds av Handelskammaren Jönköpings län. Bland annat har Johnny Hansen under senare tid gått både en styrelseutbildning och fått media träning genom organisationen.

 – Jag sitter som styrelseordförande i åtta bolag, och media träningen kommer jag att se till att alla går, säger han.

Även om medlemskapet inte märks av i den dagliga verksamheten, menar Johnny Hansen att det är tryggt att veta att man har en stark organisation i ryggen – som arbetar för en framgångsrik region.

 – Vi kan inte jobba själva mot exempelvis länsstyrelsen eller regionen. I stället kan vi göra vår röst hörd genom Handelskammaren och vi vet att de gör ett stort jobb för regionen. De är som en företagspappa, säger han.