Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Bli medlem i Handelskammaren

Handelskammaren i Jönköpings län har en viktig roll som oberoende, självständig och medlemsägd organisation. Vårt uppdrag är att främja näringslivet i regionen och att företräda företagens intressen. Vi drivs av tanken på tillväxt i företagen och regionens utveckling.

Fyll i din medlemsansökan

Ett medlemskap i Handelskammaren i Jönköpings län har många fördelar:

Välj det medlemskap som passar just ditt företag.

  • Möjlighet att påverka och Ingå i ett stort nätverk tillsammans med många andra företag i Jönköpings län.
  • Inflytande över Handelskammarens viktiga näringspolitiska lobbying arbete.
  • Inbjudan till vår- och höstmöte.
  • Elektroniskt nyhetsbrev.
  • Inbjudan till nätverksträffar.
  • Förtur till seminarier, utbildningar och aktiviteter.
  • Rabatter på handelsdokument.
  • Rabatter på seminarium och utbildningar.
  • Rådgivning gällande handelsdokument.
  • Tillgång till vårt globala nätverk med 12 000 handelskamrar och handelskontor.
Påverka

Genom att Handelskammaren aktivt deltar i det regionala utvecklingsarbetet, har du som medlem möjlighet att påverka företagsklimatet nu och i framtiden i Jönköpings län. Vi engagerar oss i opinionsbildning och näringspolitiska frågor.

Seminarier och aktiviteter

Vi erbjuder kompetensutveckling genom utbildningar och seminarier. Du får tillgång till information om handelsregler vid internationella affärer. Med Handelskammaren som mötesplats kan du knyta kontakter på både lokal och regional nivå. Medlemmar i Chamber International erhåller alltid rabatt på våra aktiviteter och går ibland helt kostnadsfritt.

För mer information, kontakta oss på:
Telefon 036-30 14 30

 

HK_goda_affarer.jpg

 

HK_symbol_Chamber Member

Chamber Member

HK_symbol_Chamber Network

Chamber Network

HK_symbol_Chamber International

Chamber International