Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Handel med UK efter Brexit.

Förse dig med kunskap och de redskap du behöver för att fortsätta exportera och importera varor med Storbritannien efter Brexit.

Arbetar du på ett företag som handlar med Storbritannien men inte tidigare arbetat med tredjeland utanför EU dvs. har du aldrig hanterat tullfrågor?

BREXIT

Storbritannien är Sveriges femte största exportmarknad och en betydelsefull nation för svensk import. Landet har aviserat att de inte kommer att vara med i vare sig en gemensam tullunion eller i den inre marknaden. Det innebär omfattande förändringar för många företag som idag handlar med Storbritannien. Allt som idag hanteras av EU-regler kommer att beröras. Det handlar till exempel om datahantering, avtal som berör EU-rättsliga bestämmelser, immateriella rättigheter samt inte minst regler för export och import av varor.

Syftet med denna utbildning är att förse dig med kunskap och de redskap ni behöver för att fortsätta exportera och importera varor med Storbritannien från det att Storbritannien lämnar EU 31 december 2020.

Utbildningen erbjuder:

  • Handelsdokument ex. frakthandlingar såsom CMR, AWB. Bill of lading.
  • Leveransvillkor (Incoterms 2010), vokabulär, och förkortningar.
  • Aktuella tulldokument och ATA-carnet (för att undvika förtullning vid t.ex. mässbesök) samt olika intyg och licenser.
  • Hur ser ett tullförfarande ut? Praktisk hantering av tulldeklarationer, tullförfaranden och förfarandekoder dvs, hur deklarerar du export och import?
  • För Exportörer: Hur hanteras resurser och när används betalningsfaktura respektive proforma?
  • För importörer: Krävs licens? Utgår antidumpningstull?
  • Tillstånd - Styrkande handlingar, tullvärde och klassificering - hur hittar du rätt statistiskt nummer?
  • Restriktioner - Vilka begränsningar och krav kommer vara gällande mellan EU och Storbritannien?
  • Hur påverkar övergångsreglerna frihandelsavtal och ursprungsregler?

Föreläsare: Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren.

 

Jönköp blå enrad

När:
26 November 09.00-14.00

Var:
Elite Stora Hotellet, Jönköping.

Kostnad:
3500:- exkl moms. - Medlem
4500:- exkl moms. - Icke medlem.
I priset ingår Lunch (13.00-14.00)

För mer information och anmälan kontakta:
johan.hetting@handelskammarenjonkoping.se eller 070-512 31 14

Johan - Infobild

Jönköp blå enrad