Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Remburshantering.

Använder du betalningsvillkoret remburs? På den här utbildningen lär du dig hur du hanterar det som ibland upplevs krångligt.

Betalningsvillkoret remburs används ofta i internationella affärer.
Genom att använda remburs som betalningsform reduceras riskerna som kan uppstå vid handel, förutsatt att rembursen konstruerats i enlighet med affärsavtalet. 

På denna utbildning kan du ställa frågor från din "rembursvardag" och få tips om hur du skall förenkla din remburshantering.

Vi går igenom de olika remburstyperna, deras villkor och diskuterar på vilka marknader de är lämpliga.

Vi talar både utifrån ett export- och ett importperspektiv.
Även om du endast arbetar med export är det av vikt att känna till hur rembursen fungerar för din kund som importerar under samma dokument. Omvänt om du importerar är det bra att förstå hur rembursen fungerar för att bättre kunna förhandla med din leverantör gällande t ex leveranstid.

Vi ger praktiska exempel på hur rembursen används och hur den bör vara formulerad för att fungera som ett bra betalningsvillkor.
Vi förklarar hur banken tolkar rembursvillkor och de dokument företagen presenterar. Vi tar även upp senaste nytt gällande internationella rembursregler.
Remburs

Vi ger dig kunskap inom:

  • Vad en Remburs egentligen är och när det är bra att använda sig av den
  • Skillnaden mellan en Remburs och Dokumentinkasso, när du skall använda vad
  • Vilka Remburstyper som finns och vilka dokument som skall presenteras
  • Hur man praktiskt gör en Remburs. Ni kommer att arbeta i grupp med olika frågeställningar. 

Föreläsare: Kristina Hansson, Swedbank.

 

Jönköp blå enrad
Var
: Grand Hotel, Jönköping.

När: 30 januari.
09.00-16.00

Kostnad:
3500:- Medlem.
4500:- Ej medlem.
I priset ingår Lunch och eftermiddagsfika.
Länk till biljetter: https://invajo.com/l/xdrwHZLGTl 

 

För mer information och anmälan kontakta: info@handelskammarenjonkoping.se eller 036-30 14 30
Jönköp blå enrad