Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Ledarskapsnätverket i Jönköping

Ett professionellt nätverk som ger riktiga resultat.

Välkommen till ledarskapsnätverket – ett nätverk för företagsledare i Jönköpings län som tillsammans genom inspiration och erfarenhetsutbyte strävar efter kompetensutveckling.

Ledarskapsnätverket i Jönköping är ett unikt nätverk som bygger på mångfald, nyfikenhet och respekt, där nätverkets medlemmar tillsammans genom erfarenhetsutbyten identifierar verksamhetsutmaningar som de gemensamt utvecklar och diskuterar lösningsalternativ för.

Nätverkets syfte är att skapa ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan dess medlemmar.

Ledarnätverk

För bästa möjliga effekt och resultat består nätverket av cirka 12 medlemmar. Under våra dynamiska träffar agerar nätverkets medlemmar med energi, kunskap och kreativitet och bollar utmaningar, samt ger varandra feedback på planerade aktiviteter. På så vis fungerar nätverksgruppen som ett helt bord med erfarna konsulter åt varandra.


Nätverket erbjuder:

  • Personlig utveckling.
  • Ökad kompetens.
  • Inspiration.
  • Brett kontaktnät.


Upplägg:

  •  Nätverket träffas 6 gånger per år.
  • Varje nätverksträff är fyra timmar
  • Träffarna består av workshops varvade .med levande diskussioner.
  • Varje nätverksträff styrs av en erfaren samtalsledare.
  • Plats för träffar hålls i roterande ordning hos medlemmarna.

Nätverksledare:

Michael Kullberg är civilingenjör (Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet) och seniorkonsult med 30 års erfarenhet av olika chefsroller inom näringslivet, senast VD för GGP Stiga. Michael driver ett flertal VD,HR och produktionsledarnätverk och arbetar också som coach. Michael har även en stor erfarenhet av internationellt marknads och kvalitetsarbete, organisationsutveckling samt produktutveckling. Som nätverksledare ser Michael till att all kompetens i rummet nyttjas i olika spännande teman som nätverkets medlemmar valt ut tillsammans med honom.

Kullberg

 

 

 

 

Jönköp blå enrad Målgrupp:

Nätverket riktar sig till personer i ledande ställning inom företag i Jönköpings län.

Kostnad:
19500:- exkl moms/år.- Medlem.
24500:- exkl moms/år.- Icke medlem.

För mer information och anmälan kontakta:
info@handelskammarenjonkoping.se eller 036-30 14 30

 

Jönköp blå enrad