Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Jerfa

Ett professionellt affärsnätverk.

JERFA är nätverket för dig i ledande befattning i ett företag eller organisation.
Vårt syfte är att möjliggöra möten och utveckling tillsammans med andra personer i liknande position. Här kan du dela och bolla strategiska tankar inför viktiga beslut.

Vi erbjuder också kompetensutveckling baserat på önskemål och behov från gruppens deltagare såväl som på vår egen omvärldsbevakning och de trender vi ser i samhället.

JERFA BILDKonceptet kommer från Handelshögskolan i Stockholm och är väl beprövat och uppskattat i andra regioner i Sverige. Jerfa betyder rätt och sätt erfarenhetsutbyte (I jönköping).

Varje nätverk består av en grupp på cirka 12 chefer och ledare från olika organisationer och branscher som träffas tre gånger om året för att lösa verksamhetsutmaningar och knepiga frågeställningar. Inför varje tillfälle väljer vi en enda utmaning att diskutera, vilket gör att vi kan gå på djupet i frågan. Den person som äger utmaningen berättar inledningsvis kort om situationen.

Frågorna kan till exempel handla om nästa steg i utvecklingen av din verksamhet, hur du på bästa sätt inför någonting nytt eller förändrar/utvecklar din organisation samt andra strategiska verksamhetsutmaningar. Detta ger dig mycket goda möjligheter att bolla och testa dina strategiska tankar.

Det finns ingen specifik start av nätverket, inte heller något tydligt slut. Det är ett dynamiskt nätverk som sträcker sig över flera år, vilket bidrar till att skapa ett mycket gott klimat, förtroende och goda relationer medlemmar emellan. Nätverket träffas tre gånger per år och vår strävan är att alla ska kunna medverka vid varje möte.

Varje nätverksträff leds av en samtalsledare med expertis inom området som professionellt och engagerat styr och för diskussionerna framåt.

Syftet med nätverket är att möjliggöra möten och utveckling tillsammans med andra personer i en liknande position som din – där gruppen diskuterar verksamhetsutmaningar och fungerar som en enhetlig problemlösare.

Nätverket erbjuder:

  • Erfarenhetsutbyte
  • Inspiration
  • Ökad kunskap
  • Ett brett kontaktnät

Upplägg:

  • I varje nätverksmöte borrar man in sig i en konkret verksamhetsutmaning som väljs ut av en deltagare. Utmaningen kan exempelvis kretsa kring utvecklingsfrågor, strategiska utmaningar osv. Gruppen arbetar därefter koncentrerat med denna utmaning i 24h – för att på så vis sätta sig in i utmaningen och komma med lösningsalternativ för gruppmedlemmen.
  •  Då gruppens medlemmar har som syfte att fungera som ett bollplank gentemot varandra innebär detta att du får möjlighet att diskutera dina potentiella idéer innan du implementerar dessa i din verksamhet – på så vis säkerställer du att du är på rätt väg.  Observera att alla i gruppen deltar under sekretess.

Tillsammans med Handelskammaren i Jönköping är det Peter Rovér som leder vår JERFA-grupp. Peter är VD och konsult på managementkonsulbolaget Effect Management sedan 2011 och var dessförinnan verksam 10 år inom Handelshögskolan i Stockholm. Han har över 20 års erfarenhet från strategisk företags- och verksamhetsutveckling med tydlig ansats i såväl struktur som kultur. Peter kombinerar praktisk erfarenhet med ledande forskning kring vad riktigt framgångsrika företag gör för att lyckas bättre än andra.

Peter har arbetat med ERFA-metodiken sedan 2001 och har lett över 50 ERFA-möten med frågeställningar från såväl privata som offentliga aktörer.

Jönköp blå enrad

 Målgrupp:
Personer som har en ledande befattning i ett företag.

Kostnad:

  • 35 000 :- exkl moms/år. - medlemmar.
  • 39 500 :- exkl moms/år - icke medlemmar.
  • Varje enskild medlem står för egen kost och logi.
  • Medlemskapet faktureras för tre träffar åt gången.

För mer information och anmälan kontakta:
johan.hetting@handelskammarenjonkoping.se eller 070-512 31 14

Johan - Infobild

Logga HK