Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Arbetsrättsutbildning - Anställdas lojalitetsplikt.

Ny lag om företagshemligheter och ny intressant praxis från Arbetsdomstolen.

Alla anställda är bundna av en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare under anställningen. Att skydda know-how och information är livsviktigt för de flesta företag.

En ny lag om företagshemligheter trädde i kraft den 1 juli 2018.

Arbetsrätt2

Håkan Unbeck, Advokatfirman Glimstedt, går igenom det nya lagförslaget och också vad som gäller för anställdas lojalitetsplikt kring tystnadsplikt och konkurrensförbud m.m. och hur du kan skydda ditt företag på bästa sätt.

 Ur programmet:
Bisysslor och konkurrensförbud

Konkurrensklausuler och värvningsförbud
Yttrandefrihet, tystnadsplikt och kritikrätt
Sekretessklausulen
Lagen om företagshemligheter
Visselblåsarlagen
Exempel från AD

Jönköp blå enrad

Var: Jönköping.

När:
11 Dec
09.00-11.00

Kostnad:
1500:- exkl moms/år.- Medlem.
2000:- exkl moms/år.- Icke medlem.

För mer information och anmälan kontakta: johan.hetting@handelskammarenjonkoping.se eller 070-512 31 14

Johan - Infobild

Jönköp blå enrad