Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Handelskammaren Jönköping

Lars Alfredsson, VD Bruzaholms bruk - Handelskammaren i Jönköpings län

Launge 
Speed ATA

 

Information

Dataskyddsförordningen
Så använder vi dina personuppgifter

TangentbordEUknapp


Näringslivets Donationsfond

Handelskammarens Stipendium
Gunnar Randholms Stipendium

bild 60cut


 

Documents
Anbudsöppning

Ta hjälp av som oberoende tredje part vid anbudsöppningar i samband med offentlig upphandling. Anbudsgivare kan begära att en av Handelskammaren utsedd person är närvarande.

Läs mer om anbudsöppning


LasKassaskap
Deponering

Hos Handelskammaren i Jönköping finns möjlighet att förvara det anbud du skickat till en offentlig upphandling.

Läs mer om deponering


Besiktning-/värderingsmän

Välkommen till Besiktning.nu
Här kan du hitta opartiska värderare.


 


Facebook